Gazy atmosferyczne znajdujące w ofercie STP & DIN CHEMICALS są wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie przemysłu m.in. metalurgii i obróbce cieplnej, w przemyśle hutniczym, samochodowym, chemicznym, spożywczym. Są nieocenione w medycynie i instytutach naukowo-badawczych.


 

Azot

Gaz obojętny, stanowiący 78% objętości powietrza.

Powszechnie stosowany  do testowania instalacji przesyłowych, napełniania instalacji pneumatycznych, do siłowników i amortyzatorów gazowych oraz przy spawaniu stali austenitycznych. W postaci ciekłej azot używany jest m.in. do szokowego mrożenia żywności, przechowywania substancji biologicznych oraz kriochirurgii. W przemyśle spożywczym wykorzystywany do pakowania żywności w atmosferach modyfikowanych.

Naszym klientom  oferujemy azot o różnej klasie czystości zarówno w postaci sprężonej w butlach jak i w postaci cieczy w zbiornikach.

 • Azot techniczny 2.8 (99,8%)
 • Azot 4.0 (99,998%)
 • Azot 4.6 (99,996%)
 • Azot 5.0 (99,999%)
 • Azot spożywczy
 • Azot skroplony 5.0
 • Azot skroplony 5.0 spożywczy
Specyfikacja

Tlen

Bardzo aktywny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie, stanowiący ok 21% powietrza.

Tlen jest niezbędny w procesie oddychania, a także w większości procesów spalania prowadzących do wytworzenia energii. Najczęściej stosowany jest dla podniesienia wydajności procesu spalania w cięciu i żłobieniu tlenem, spawaniu gazowym oraz w innych procesach płomieniowych jak lutowanie, natryskiwanie, prostowanie. W fazie ciekłej wykorzystywany jest jako utleniacz paliwa rakietowego. Tlen jest głównym składnikiem mieszanek gazów w butlach stosowanych przez nurków, alpinistów oraz kosmonautów. Tlen medyczny ma kluczowe znaczenie w opiece  szpitalnej i klinicznej oraz w procedurach ratujących życie. Dopuszczalna dla człowieka bezpieczna zawartość tlenu w powietrzu waha się między 16% a 50%.

W ofercie posiadamy tlen w butlach, wiązkach butli oraz w formie cieczy w zbiornikach.

 • Tlen 3.5 (99,95%)
 • Tlen 4.5 (99,995%)
 • Tlen 5.0  (99,999%)
Specyfikacja

Argon

Obojętny pozbawiony smaku gaz szlachetny.

Jest jednym z podstawowych gazów (obok dwutlenku węgla) stosowanych w spawaniu w atmosferze ochronnej. Wykorzystywany do spawania metoda TIG różnych gatunków stali oraz metodą MIG stali wysokostopowych.. Posiada wysoką zdolność jonizacji w łuku oraz pozwala na znaczne obciążenia prądowe. Stanowi główną bazę do sporządzania mieszanin gazów osłonowych. Znajduje także zastosowanie w chłodnictwie, spektometrii, kriochirurgii, spektroskopii, hutnictwie i wielu innych gałęziach przemysłu.

W naszej ofercie posiadamy Argon o różnych klasach czystości zarówno w postaci sprężonej w butlach i wiązkach butlowych jak i w postaci ciekłej dostarczany cysternami do zbiorników  stacjonarnych i przewoźnych.

 • Argon techniczny 4.6 (99,996% Ar)
 • Argon 4.8 (99,998%)
 • Argon 5.0 (99,999%)
 • Argon do spektrometrii
 • Argon skroplony 5.0
Specyfikacja

Dwutlenek węgla

Bezbarwny, dobrze rozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza gaz.

Dwutlenek węgla stosowany jest m.in. jako czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych. W spawalnictwie wykorzystywany jako otulina gazowa przy spawaniu stali czarnych metodą MAG. W rolnictwie stosowany jest jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców oraz do przyspieszania wegetacji roślin w szklarniach. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się go jako składnik napojów gazowanych (dodatek do żywności nr E290) oraz jako składnik mieszanin do pakowania żywności w atmosferze modyfikowanej. CO2 jest coraz częściej wykorzystywany jako chłodziwo oraz wydajny i nieuciążliwy dla środowiska środek czyszczący.

Oferujemy dwutlenek węgla w butlach, wiązkach butli, zbiornikach oraz w formie suchego lodu.

 • Dwutlenek węgla techniczny 3.0 (99,9%)
 • Dwutlenek węgla spożywczy
 • Dwutlenek węgla 4.5 (99,995%)
Specyfikacja