Przemierzamy ponad 1 milion km rocznie dostarczając produkty do naszych klientów, co jest równoznaczne z prawie trzykrotnym okrążeniem ziemi. Dlatego też bezpieczeństwo transportu jest dla  nas bardzo istotne.

Dzięki ciągłym analizom i testom, kierowcy STP& DIN Chemicals otrzymują szereg profesjonalnych szkoleń, aby jak najbardziej zniwelować ilość wypadków transportowych.

Potencjalne zagrożenia związane z transportem gazów zostały znacznie ograniczone, dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur, znajomości właściwości gazów oraz odpowiednie opakowanie.

Transport gazów sprężonych oraz cieczy kriogenicznych realizujemy zgodnie z wymogami ADR (Umowa Europejska Dot. Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych).