Gazy czyste poddawane są  wnikliwej kontroli mającej na celu sprawdzenie zawartości zanieczyszczeń w gazie.  Sam proces napełniania butli również nadzorowany jest pod względem prawidłowości przebiegu. Butle z gazem czystym zawierają specjalne zawory resztkowe.

Gazy te znajdują szereg zastosowań w przemyśle analitycznym, farmaceutycznym, elektronicznym i petrochemicznym. Wyjątkowe właściwości gazów czystych mają bezpośredni wpływ na zwiększenie produkcji, optymalizację wydajności i obniżenie kosztów.  Gazy oferowane przez STP & DIN Chemicals to gazy bardzo wysokiej jakości spełniające wszystkie wymogi prawne Unii Europejskiej.


 

Acetylen

Powietrze

Argon

Dwutlenek węgla

Hel

Wodór

Azot

Tlen