Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów w ramach usług logistycznych oferujemy specjalistyczny transport towarów niebezpiecznych:

  • ARGON skroplony - schłodzony
  • TLEN skroplony - schłodzony

Transport realizowany jest przy pomocy cystern kriogenicznych z izolacją próżniową o pojemności 17000 dm3 zgodnie z przepisami umowy ADR. Zakres terytorialny świadczenia usługi obejmuje Polskę oraz UE.