Wykonujemy legalizację następujących butli:


  • Butle na gazy techniczne (m.in. Acetylen, Tlen, Azot, Hel, Dwutlenek węgla, Wodór, Argon, Mieszanki gazowe)
  • Butle na gazy medyczne (m.in. Tlen, Podtlenek azotu)
  • Butle na gazy spożywcze (m.in. Azot, Tlen, Mieszanki)
  • Butle używane w instalacjach gaśniczych
  • Butle nurkowe
  • Butle do aparatów oddechowych (Straż Pożarna)
  • Butle kompozytowe

Ponadto legalizujemy również:

  • Zawory bezpieczeństwa do instalacji gazowych
  • Wiązki butli

 Datę ważności legalizacji można sprawdzić na tabliczce znamionowej.

Proces legalizacji przenośnych zbiorników ciśnieniowych przeprowadzany jest w obecności inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).