Pompy kriogeniczne znajdują zastosowanie w instalacjach:


  • Ciekłego argonu
  • Ciekłego azotu
  • Ciekłego tlenu
  • Dwutlenku węgla
  • Ciśnienie: 40, 270 i 414 bar
  • Wydajność zgazowania: od 59 Nm3/h do 4300Nm3/h