Oferowane przez nas gazy palne znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Oprócz cięcia i podgrzewania mają także swój udział w procesach lutowania, czyszczenia czy utwardzania.


 

Acetylen

Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w bardzo szerokim zakresie stężeń. Stosowany w procesach cięcia, spawania i żłobienia gazowego, hartowania, czyszczenia i prostowania płomieniowego. Wykorzystywany przy ogrzewaniu punktowym, lutowaniu twardym oraz natryskiwaniu termicznym. Acetylen osiąga najwyższą temperaturę w płomieniu i jest najbardziej wydajny spośród wszystkich gazów palnych. Jako jedyny gaz palny jest cięższy od powietrza atmosferycznego, co umożliwia jego wykorzystanie pod ziemią.

Oferujemy acetylen w butlach i wiązkach butli.

  • Acetylen rozpuszczony 1.85 (98,5%)

Specyfikacja

Wodór

Bezbarwny i bezwonny, słabo rozpuszczalny w wodzie gaz palny.

Wodór ma bardzo wiele zastosowań. Mieszanki argonu z wodorem są stosowane jako gazy osłonowe w spawaniu plazmowym i TIG. W połączeniu z tlenem wodór może być stosowany do cięcia płomieniowego pod wodą. W przemyśle spożywczym wodór zużywany jest do utwardzania tłuszczów jadalnych (np. margaryny). W metalurgii stosowany jest jako atmosfera ochronna podczas procesów wysokotemperaturowych. Gaz ten służy do zasilania płomienia oraz palników przemysłowych i laboratoryjnych. W postaci płynnej wodór stanowi paliwo rakietowe.

Wodór dostarczamy naszym klientom w formie sprężonej w butlach i wiązkach butli.

  • Wodór techniczny
  • Wodór 5.0 (99,999%)
Specyfikacja