Gazy te posiadają  podobne właściwości, ale mają różne zastosowania. Nie można ich stosować zamiennie, ponieważ posiadają różne ciśnienie pracy i wymagają innych ustawień palnika. Stosowane są w nich również inne zawory i oprzyrządowanie.


 

Istotną różnicą pomiędzy propanem a butanem jest temperatura parowania/skraplania, czyli przechodzenia z fazy płynnej do fazy gazowej. Propan Butan odparowuje już w temperaturze -0,4°C, więc mimo wyższych parametrów wartości opałowej nie nadaje się do celów grzewczych przy temperaturach poniżej zera.  Propan natomiast  może być użytkowany w niższych temperaturach, nawet do -40 °C.

W przedsiębiorstwach butle z gazem skroplonym stosowane są do ogrzewania większych obiektów, takich jak hale produkcyjne i magazynowe czy obiekty stricte handlowe. Jednocześnie, jest to paliwo gazowe do urządzeń przemysłowych. Powszechnym jest stosowanie tego gazu do napędzania wózków widłowych

Z uwagi na fakt, że gaz propan butan jest gazem nietoksycznym, może być używany na terenach chronionych, np. w parkach narodowych i rezerwatach. Można z niego korzystać w warunkach plenerowych, gdzie nie ma dostępu do innych źródeł energii.

W swojej ofercie proponujemy :

  • Propan w butlach 10 i 30 kg
  • Propan Butan w butlach 11 i 33 kg.